Menneskedyret i klasserommet

Hva kan biologien fortelle om læring og undervisning? Mange tenker kanskje på læring som noe som skjer i hjernen, og dermed på nevrobiologi. Men evolusjonsbiologi kan også lenkes opp til læring. Vi har evolvert som flokkdyr, hukommelsen er en tilpasning, de ulike funksjonene har ulik evolusjonær alder og fyller forskjellige formål.

Se for eksempel hukommelsens evolusjon, om sapiens og samarbeid eller sosial nytte.

Hvis du ikke har sans for Steven Pinker bør du styre unna denne delen.

Foto

Rekonstruksjon av Homo heidelbergensis, av Jose Luis Martinez Alvarez, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3418372