Ny: Science & Education 2018

Artikkelen The “Species” Concept as a Gateway to Nature of Science. Species Concepts in Norwegian Textbooks har nettopp kommet ut i Science & Education. Hvis du ikke har tilgang, kan du gjerne be om en kopi (jeg blir selvsagt bare glad).

Artikkelen handler om å utnytte artsbegreper for å øke forståelsen for forskning i biologi. Du har kanskje hørt formuleringen «evolusjon er bare en teori» (underforstått: ikke fakta)? Økt forståelse for forskning er et viktig bidrag til kritisk tenkning. Jeg skal ikke skrive langt om dette her, men henviser til artikkelen for detaljer.

Arter og artsbegreper kan gi enorme muligheter for læring.

Fire implikasjoner for klasserommet blir framhevet:

  • å utnytte ting som ikke stemmer overens med den enkle framstillingen i læreboka for å tenke over og gå dypere inn i emner
  • at skolens biologi gjerne kan lenkes opp mot forskning i biologi når det er mulig (biologi er mye mer enn å sette navn på bjørk og blåveis, selv om det også er et viktig verktøy)
  • at kunnskapsrike lærere trengs til dette
  • å vise fram de menneskelige faktorene ved forskning (og på ingen måte begrense dette til å fremstille de menneskelige faktorene som noe negativt og subjektivt som hindrer forskning – dette dreier seg om gjentatt kritisk vurdering av teori og empiri i fellesskap, gjennom fagfellevurdering, artikler, på konferanser, forskning skal være synlig, bli kritisert og videreutviklet)

Noen undervisningsopplegg som nevnes i artikkelen er beskrevet i mer detalj i andre innlegg her: lage en fylogeni og hva er en art?

Referanse:

Nyléhn, J. & Ødegaard, M. 2018. The “Species” Concept as a Gateway to Nature of Science. Species Concepts in Norwegian Textbooks. Science & Education, 27: 685-714. 30 pages, DOI 10.1007/s11191-018-0007-7.

Foto

Gråmåke og sildemåke. To arter i Norge, ringart rundt Arktis. Av Tomasz Sienicki, 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*