Feltkurs 2.0

Feltkurs har vært et vesentlig innslag i biologiutdanningen ved norske universiteter: studentene får se, undersøke og lære om «the real thing», biologi som læren om det levende.

Men det er to underliggende problemer: å være ute er ikke det samme som å lære om det vi ser, og feltkurs er kostbare. En gruppe stipendiater og ansatte ved Universitetet i Bergen har derfor revidert et feltkurs i tråd med anbefalinger fra pedagogisk forskning, for å sikre økt læringsutbytte hos studentene. Ragnhild Gya, Siri Haugum, Francesca Jaroszynska og Jorun Nyléhn har deltatt i dette arbeidet.

Feltkurs: lunsj med utsikt. Foto: Jonathan Soulé

Følgende tiltak er gjennomført:

  1. Antall studenter per gruppe er redusert fra 10 til 5, for å sikre at flere får deltatt i gruppeprosjektene og ikke bare må se på. Antall lærere og assistenter er ikke endret, slik at gruppene må arbeide noe mer selvstendig enn før.
  2. En feltkursmanual er utarbeidet, som gir et overblikk over hele feltkurset, praktisk informasjon, og grunnleggende teori for hver dag. Studentene som har tatt feltkurset tidligere har etterspurt mer informasjon. Tanken er også å styrke koblingene mellom aktivitetene utendørs og den økologiske teorien.
  3. Studentene får noe mer autonomi, noen valgmuligheter, og de må arbeide litt mer selvstendig i perioder. Dette kan motivere og bidra til økt læringsutbytte.
  4. Etterarbeidet er endret til en poster session, der grupper av studenter får tildelt ulike tema som de skal presentere for hverandre. Dette vil være repetisjon fra feltkurset med anledning til å fordype seg i et emne.
  5. I tillegg anbefaler vi å endre læringsmålene noe. Vi har klassifisert læringsmålene ut fra Blooms taksonomi, og flesteparten var på lave nivåer (nivå 1 faktakunnskap og nivå 2 grunnleggende forståelse). Derfor anbefaler vi å endre noen av læringsmålene for å få mer variasjon i hva slags tenkning som kreves, noe mer analyse og anvendelse.

  Klikk her for å se hele manualen!

Samtlige endringer er gjennomført uten noen økning i budsjettet, og mesteparten av feltkurset er tatt vare på slik det allerede er. Endringene er små og enkle å få til, og samtidig gjennomtenkte. De er basert på innspill fra studentene, fra underviserne, og fra pedagogisk forskning.

Endringene skal testes høst 2019, og deretter er tanken å revidere feltkurset og manualen i tråd med de nye erfaringene. Dette kan gjentas høst 2020.

Litteratur og lenker

En artikkel som beskriver endringene i mer detalj finner du her: Gya, R., Haugum, S. V., Jaroszynska, F. og Nylehn, J. 2019. Learning by doing and reflection: the redesign of an alpine ecology field course. Nordic Journal of STEM Education, 3 (1): 130-134. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse/article/view/2992/2918

Feltkursmanualen er tilgjengelig her. Dette er et utkast som vil bli noe revidert før vi gjennomfører feltkurset, så kom gjerne med innspill!

Dette blogginnlegget er skrevet til MNT-konferansen i Tromsø 28.-29. mars 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*