Quiz time

Det finnes mange varianter av quiz! Quiz er gøy, og har mange formål. Som repetisjon, for å finne ut hva studentene kan fra før, som avbrekk i en forelesning, for å få inn aktivitet og engasjement. Mange blir motivert av å få en quiz etter en gjennomgang.

Du kan få en low-stakes vurdering og repetisjon samtidig, på en morsom måte. Quiz er vinn-vinn, og det tar ikke særlig med tid fra selve undervisningen. Den må lages, selvsagt, men en god quiz kan gjenbrukes.

Hvis du har en variant av quiz eller en lenke å dele, så legg gjerne inn en kommentar om det!

Digitale

Du kan benytte ulike løsninger for nettbaserte quiz. Noen koster penger, andre er helt gratis. En fordel med digital quiz er at den er anonym, og det kan hende det passer godt.

 • Socrative er gratis, på irriterende vis kan du gjøre litt mindre enn i learning catalytics, men det merkes jo ikke hvis man ikke har prøvd learning catalytics.
 • Learning catalytics er bra, men koster litt.
 • Poll everywhere er også gratis og anbefales av mange.
 • Kahoot brukes allerede av mange, særlig i grunnskolen, og med musikken på er kahoot party-time i tillegg.

Analoge

Du trenger ikke fylle rommet med mobiler og PCer for å få til en kjapp quiz. Selvsagt kan du bruke papir. Eller håndsopprekning. Her er det ingen anonymitet, og typen quiz må også tilpasses til gruppen.

At alle svarer i munnen på hverandre fungerer sjelden bra. Boka Engasjerende realfag (Folkvord og Mahan, 2011, se lista med boktips) beskriver en variant med tre svaralternativer (kalt 1-2-3 quiz, side 35). Her har svaralternativene hvert sitt tydelige tegn, for eksempel høyre arm = alternativ 1, begge armer = alternativ 2. For å unngå forvirring med hvilket alternativ som er høyre eller venstre arm, innebærer bare et svaralternativ å strekke opp en arm.

Med 1-2-3 quiz skal alle svare samtidig, og jeg gir beskjed om når alle skal vise tegn, etter omtrent 30 sekunder tenketid (tiden tilpasses i noen grad til spørsmålene). Jeg har også hatt en egen variant med tegn:

 1. Høyre arm i været
 2. Begge armer i været
 3. Lag horn med hendene i panna

Dette har vært gjennomført med studenter som jeg har undervist en stund, og som kjenner hverandre, og ingen har hatt motforestillinger mot denne typen quiz. Jeg har også latt studenter foreslå tegn selv, dette har vært langt mer kreative forslag enn mine.

En analog quiz kan også gjennomføres med å vise kort med farge, tall eller bokstaver som angir svaralternativer. Bildet nedenfor viser et eksempel. Her er kortene laminerte slik at de lettere kan gjenbrukes. Farger ble lagt på for å gjøre en kjapp scanning av hvor mange som svarer riktig enklere.

Laminerte kort med farger og tall for å vise svaralternativer.

I boka Engasjerende realfag er det flere eksempler på hvordan repetisjon kan legges opp som faglig bingo, memoryspill eller jeopardy. Det finnes også utarbeidede eksempler på dette for biologi i videregående skole. Alt dette kan lages for egnet faglig nivå, og jeg har testet det ut på lærerstudenter. Jeg liker best å lage en egen versjon som passer akkurat til det innholdet og nivået som gjelder, og ikke kopiere andres opplegg.

Å lage gode spørsmål

Type quiz henger sammen med type spørsmål. Kreves det tenketid må studentene få det. Spørsmålene i en quiz trenger ikke være enkle faktaspørsmål, her er det også mange muligheter for å lage spørsmål på ulike nivåer.

Her er flere lenker med tips om å lage quiz eller gode flervalgsspørsmål:

Men en kjapp quiz med faktaspørsmål kan også fungere, det spørs på formålet. Kanskje du skal ha en litt avslappende og underholdende faglig aktivitet etter tre timer undervisning, kanskje ønsker du at studentene skal tenke gjennom fagstoffet og finne ut hva de mangler av kunnskap.

Tips

Varier type quiz, det gjør det enda mer gøy.

Quiz kan gjøres individuelt eller i gruppe.

Spørsmål kan også legges ut og besvares før timen, for å få et innblikk i hva studentene kan fra før eller har forstått av det de skal lese på forhånd. Dette kan brukes til å finne ut hva som skal vektlegges mest i undervisningen.

Hvis jeg skal gjennomgå noe og ha quiz etterpå, pleier jeg å merke enkelte ord med rødt i notatene mine, for å være sikker på at jeg husker å ta med momentene som kommer i quizen. Jeg pleier også å skrive enkelte ord eller tegne til ulike ting som kommer i quizen.

Ha gjerne en premie en sjelden gang, kanskje en gang i semesteret. Jeg har aldri sjokolade eller liknende som premie, men kan lett finne på noe faglig humoristisk.

Teori

Hvis du vil ha teori og forskning som viser at quiz kan fungere bra for læring, er det enormt mye det går an å gå inn på. Her har jeg lagt inn noen søkeord hvis du vil inn i fagtidsskrift-jungelen:

 • retrieval practice
 • interleaving
 • peer instruction
 • prior knowledge

Under fanen Ut i jungelen finnes det tips om bøker, artikler og lenker som omhandler dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*