Å lage analogier

Å tenke ut analogier gir trening i å forklare vitenskapelige begreper med egne, dagligdagse ord. Her er et kortspill laget til dette formålet. Kanskje passer det på slutten av en lang dag?

Kortspillet har to bunker kort: grønne analogikort med bregner på baksiden og blå begrepskort med krokodille.

Analogikort og begrepskort

De blå begrepskortene inneholder ulike begreper hentet fra naturfag. Flesteparten er hentet fra biologi. De grønne begrepskortene inneholder et stort spekter mer dagligdagse ord, fra kjøkken til saueflokk.

Blå begrepskort med krokodille

Hensikten er å pare et begrepskort med et analogikort, ved å lage en egnet analogi selv. For eksempel «hemoglobin er som et glass som frakter oksygen». Om analogien er god nok er opp til resten av deltagerne. Her er det ikke fasit, her gjelder det å være oppfinnsom.

Grønne analogikort med bregne

Det spørs selvsagt hva slags kort du trekker. Noen av analogikortene er blanke, og får du et av dem står du fritt til å finne på en analogi. For eksempel kunne du da tatt «hemoglobin er som en bil som frakter oksygen».

Noen analogikort er blanke

Regler

Reglene blir man enige om på forhånd. Et forslag til regler er gitt her, men det er store muligheter for variasjoner.

Forslag til regler

To bunker kort: blå kort med begreper og grønne kort med 
analogier. Bunkene stokkes og legges med baksiden opp.
Hver spiller får 5 begrepskort og 7 analogikort.

Mål for en spiller: å bruke opp de blå begrepskortene.
En spiller bruker opp et begrepskort ved å lage en 
analogi som resten av gruppa godkjenner. 

Spilleren legger et blått begrepskort og et grønt 
analogikort på bordet og sier 
«[begrepet] er som [analogien] fordi …».

Når et analogikort er brukt opp får spilleren et nytt.

Det er lov å erstatte flertall med entall og omvendt, 
og legge inn en, et etc.

Hvis en spiller ikke får til å lage en analogi, kan 
han/hun erstatte enten to blå begrepskort eller tre 
grønne analogikort med nye fra bunken.
Et naturvitenskapelig begrep skal kobles med et fra dagliglivet

Mulige variasjoner

Noen analogikort er blanke, og dette betyr at spilleren står mer fritt til å finne på en analogi. Disse kan enten legges i den ordinære bunken, eller man kan sørge for at hver spiller får et blankt kort. Det går selvsagt også an å spille uten blanke kort.

Man kan innføre bytterunder, der alle spillerne sender videre et kort til sidemannen. Dette kan være et begrepskort eller et analogikort. Eller et av hver? Her er det fritt fram for ideer og varianter.

En nyre er som en… tøffel? hest?

Lage kort

Siden kortene må printes og lamineres, er det mulig å legge inn flere begreper og analogier. En pdf av kortene finner du her. Den første siden er bakgrunnene til analogikortene, den andre siden er bakgrunnene til begrepskortene. Deretter følger 17 sider med analogier i grønn tekst, og så 7 sider med begreper i blå tekst.

Hvis du vil lage flere kort selv, finner du lenke til kortene i word-format her. Nest siste side i word-fila er en tabell, aller siste side en blank side. Disse sidene er for å lage flere kort med egen tekst.

Jeg printet baksidene først, 20 sider med bregner og 7 sider med krokodiller. Deretter printet jeg begreper og analogier på den andre siden. Overskuddet av ark med bregner ble til blanke analogikort. Det kan være lurt å ta et test-ark gjennom printeren først, for å finne ut hvilken vei baksidene skal legges.

Det er selvsagt mulig å printe ensidig, eventuelt på farget papir, og man må ikke laminere. Men det er enklere å holde en kortstokk med laminerte kort, og det øker sannsynligheten for gjenbruk. Dessuten er det mer gøy å lage kort med foto på baksiden og farger. Økt gjenbruk gjør at tidsbruken lønner seg.

Nyttig å ha mange analogikort!

Hvorfor lage analogier?

Ideen er hentet fra Taber (2007, 2016). Hensikten er å tilrettelegge for kreativ tenkning rundt naturvitenskapelige begreper.

Aktiviteten ble laget for å være morsom, men basert på seriøse hensikter. Å lenke vitenskapelige begreper til det dagligdagse, trene på å lage enkle beskrivelser, få en sjanse til å bruke kreativiteten, øve på å tenke i paralleller.

Å finne gode analogier og forenklinger er nyttig i undervisning. Det er lov å ha det gøy på veien dit.

Kilder

Taber, K. S. (2007). Enriching School Science for the Gifted Learner: Gatsby Science Enhancement Programme. Tilgjengelig på nett.
Taber, K. S. (2016). ‘Chemical Reactions are Like Hell Because…’. In M. K. Demetrikopoulos & J. L. Pecore (Eds.), Interplay of Creativity and Giftedness in Science (pp. 321-349). Rotterdam: Sense Publishers.

Foto

Alle foto, inkludert baksidene på kortene: Jorun Nyléhn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*