Anbefalte bøker

Et lite utvalg bøker er anbefalt nedenfor. Noen gode og lettleste bøker på engelsk omhandler læring og undervisning generelt, særlig rettet mot høyere utdanning. Mange flere finnes, men en av disse er en god begynnelse.

Deretter får du tips om et par bøker med praktiske undervisningsopplegg. Disse er i utgangspunktet laget for grunnskole og videregående skole, men metodene kan brukes mange steder, det gjelder bare å lage egne versjoner tilpasset både nivå og spesifikt fagstoff.

En rekke bøker om naturfag og naturfagdidaktikk er gitt ut på norsk etterhvert, og du kan finne en utførlig liste over alle på naturfag.no.

Bøker om læring og undervisning

Why Don’t Students Like School? Daniel Willingham er kognitiv psykolog og besvarer ni sentrale spørsmål om læring og undervisning basert på oppdatert forskning.

Boka er lettlest (og morsom!). Den inneholder en rekke nyttige momenter å ta inn i undervisningen.

Den blir også kontinuerlig utlånt så snart du skaffer deg den, så jeg får ikke sjekket detaljer. Heldigvis fikk jeg lest den selv først. Boka koster under 150,- hos amazon.

Small Teaching er velskrevet, og bygger i likhet med Willingham på nyere forskning. Innholdet er i hovedsak rettet mot praktiske og enkle ting man kan legge inn i undervisningen før å øke studentenes læringsutbytte.

Hvordan aktivisere studentenes relevante tankeprosesser, hvordan motivere gjennom praktisk undervisning, hvordan bidra til god sammenheng i kunnskapen er sentrale elementer.

James Langs bok fra 2016 skriver enkelt og instruktivt om emner som det finnes mye forskningslitteratur på. Andre stikkord er retrieval, predicting, interleaving og self-explaining. Boka koster omtrent 150,- hos amazon.

Hvis du er tilknyttet et universitet eller en høgskole kan du laste ned Creative Teaching gratis som pdf, via bibliotekets nettsider. Hvis ikke er boka relativt kostbar.

Dennis Sales bok er i likhet med de foregående lettlest, forskningsbasert og informativ. 

I kapittel 2 beskrives 10 kjerneprinsipper for god undervisning. Kanskje du kjenner dem igjen, eller kanskje du vil lese mer?

  1. Motivational strategies are incorporated into the design of learning experiences
  2. Learning goals, objectives and proficiency are clearly visible to learners
  3. Learners prior knowledge is activated and connected to new learning
  4. Content is organized around key concepts and principles that are fundamental to understanding the structure of a subject
  5. Good thinking promotes the building of understanding
  6. Instructional methods and presentation mediums engage the range of human senses
  7. Learning design takes into account the working of memory systems
  8. The development of expertise requires deliberate practice
  9. A psychological climate is created which is both success-orientated and fun
  10. Assessment practices are integrated into the learning design to promote desired learning outcomes and provide quality feedback

I Make it Stick har to sentrale forskere på læring fått en forfatter på laget. Resultatet er en velskrevet bok med nyttige kunnskap om læring, og tips å ta med til undervisningen.

Deler av innholdet sammenfaller med innhold i bøkene overfor, men ikke alt.

Kapittel 5 Avoid illusions of knowledge tar for seg hvordan mange «lurer seg selv» til å tro at de kan mer enn de egentlig vet (Dunning-Kruger effekten). Kapittel 6 Get Beyond Learning Styles forklarer enkelt og greit forskjeller på læringsstiler og reelle forskjeller i strategier for å lære. Boka koster under 200,- hos amazon.

Praktisk undervisning

Kari Folkvord og Grethe Mahan har skrevet flere bøker med praktiske tips for en variert og aktiviserende undervisning.

Boka «Engasjerende realfag» fra 2011 omhandler elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole, mens «Engasjerende naturfag» fra 2015 handler om naturfag i første klasse på videregående.

De har tidligere skrevet en liknende bok om naturfag på ungdomstrinnet, som neppe er i salg lenger.

Bøkene har tilhørende nettsteder (et for engasjerende realfag og et for engasjerende naturfag) der du kan finne materiell til de praktiske oppleggene, både som pdf hvis du vil gjenta opplegget direkte, og som word-fil dersom du vil gjennomføre et modifisert opplegg. Med sistnevnte kan du for eksempel spisse opplegget mot eget faglig innhold, eller lage et tilsvarende opplegg i et annet emne. Du kan selvsagt også hente inspirasjon og fritt lage egne versjoner.

Som forfatterne selv påpeker, står ikke det å aktivisere elevene i motsetning til lærerstyrt undervisning. Ikke i det hele tatt. Jeg har gjennomført ulike liknende varianter som forfatterne, og oppleggene krever like mye planlegging og arbeid fra lærers side som forelesning. Ofte mer. Men gjennomarbeide opplegg kan spares på og gjentas, og slik kan man spare tid på sikt.

Intensjonen er å sette studentenes læring i sentrum, men læreren skal likevel ha regien.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*