Praktisk motivasjon

At indre og ytre motivasjon fungerer ulikt er kjent for mange. At dette skillet ikke er svart-hvitt, og at den indre motivasjon videreutvikles i sosiale interaksjoner er nok også mange kjent med. Det kaller vi internalisering.

Men dette innlegget skal ikke dreie seg om teori. Det skal handle om det praktiske: hvordan motivere. Det skal heller ikke være uttømmende om emnet, jeg skal enkelt og greit fortelle hvordan jeg har lagt vekt på å motivere i konkret undervisning.

Jeg skal heller ikke påstå at dette passer for akkurat deg, dette er min punktliste fra lærerutdanning, basert på grunnskolelærer 5.-10. trinn og PPU 8.-13. trinn.

Gode relasjoner. Jeg liker å ha gruppearbeid tidlig, og gå rundt og snakke med alle gruppene. Gjerne lære navn, om det er overkommelig.

Variert undervisning. Gjerne inkludert litt utendørs undervisning. Her finnes det svært mange muligheter, men også praktiske begrensninger.

Relevans for yrket. Lærerutdanning er et profesjonstudium og skal være innrettet mot å arbeide som lærer, men det kan iblant bli mistet av syne. At det er for mye teori er jeg ikke enig i, det trengs langt mer fagkunnskap enn den som står i lærebøkene for grunnskole og videregående.

Lærebøkene er forenklet og i noen emner kan de være feilaktige, med feil som gjentas i flere lærebøker. Men å inkludere noen praktiske oppgaver, eksemplarisk undervisning, og konkrete utsagn om hva fagstoff og undervisningsformer kan brukes til synes jeg er bra.

Å hjelpe hverandre. Når studenter blir tildelt ulike deler av fagstoffet og skal lage undervisning for hverandre, får de også hint om at de nå hjelper hverandre med å lære. Ikke bare fagstoff, men også didaktikk. Oppleggene de deler med hverandre er utveksling av ideer, og når studentene vet det legger de seg gjerne ekstra i selen for å lage noe bra. At det man gjør har betydning utover en selv har vist seg å ha positiv betydning for mange.

Å hjelpe hverandre er ikke begrenset til mennesker.

Showoff. Å få vist fram god innsats, å få cred for å ha laget noe bra. Selvfølgelig er det gøy.

Fascinerende fagstoff. Enkelt i biologi. Mange er allerede interesserte, faget gjelder oss, og det er noe som velges, ikke noe man må. Det gjelder bare å ikke glemme det fantastiske, ikke bare vektlegge de store linjene og eksemplene som «alle» lærebøkene har, men legge inn fascinerende detaljer der det passer.

Fun facts er lov. Eventuelt litt crazy humor som krydder. Ikke for mye, men litt kan være akkurat passe.

Personlig engasjement. Dette gjelder selvsagt både hos lærer og studenter. Ofte er det jo der, det gjelder bare å hente det fram. For å hente det fram hos studenter kan litt valgfrihet legges inn: velge en art, velge en metode, velge utforming av det som skal lages. Emnebeskrivelsen, læringsmålene og praktiske hensyn setter rammer, men det finnes også frihet. Slike valg medfører ofte muligheter for kreativitet.

For å synliggjøre eget engasjement, kan du hente opp hva du selv synes er fantastisk med fagstoffet eller undervisningen (eller bruke egen kreativitet, eksempler, whatever). Beskjeden kommer gjennom og blir avlest ubevisst av studentene. Men det krever overskudd og rom for å få gjøre valg for læreren også.

Estetikk. Å legge inn gode illustrasjoner, fine bilder, gi en god grafisk utforming. Slike ting betyr helt klart en del for meg, både å se det og å lage det selv (spesielt det sistnevnte). Om dette motiverer alle kan diskuteres, at det har betydning for noen er definitivt.

Nøkkeroser. Det er mye under vann du ikke ser, det samme gjelder planlegging av undervisning.

Dette er ingen uttømmende liste, og det er heller ikke utdypende beskrivelser på hvert punkt. Tvert i mot, mye kunne vært tilføyd til hvert eneste punkt. Veldig mye.

Noen tenker på «å motivere» som noe utenpå undervisningen, som å passe på si «det er bra» og andre verbale klapp på ryggen. Jeg tenker på motivasjon som noe som legges inn i planleggingen av undervisningen, og som snarere er subtilt enn eksplisitt. Når mennesker tror de oppdager noe selv, har det større effekt enn når de blir fortalt noe.

Foto

Svaner. Av Bowen Pan, endret av Cavit Erginsoy, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2185901
Å hjelpe hverandre. Av Ikiwaner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11344131
Nøkkeroser. Av H. Zell, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10734266

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*