Læringsmål

Hva skal du gi videre, og hvordan? Prioriteringer og praktisk undervisning kan ta utgangspunkt i læringsmål.

Hva skal du gi videre? Og hvordan?

Læringsmål, formelt kalt læringsutbyttebeskrivelser, finner du i enhver oppdatert emnebeskrivelse. Læringsmålene er fordelt på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Læringsutbyttebeskrivelser kan lett assosieres med Orwellsk nytale. Pust, ta sats og håp at du lander rett på siste stavelse! Men læringsutbyttebeskrivelser viste seg å ha positive sider. Ganske så! De viste seg å være både befriende og tidsbesparende. Hvordan?

Jeg klippet dem opp. Kunnskapsmålene kan være de letteste å ta utgangspunkt i. Dessuten trenger ikke målene for ferdigheter og generell kompetanse legges inn i tillegg, men sammen med, integrert i kunnskapsmålene. Mål under generell kompetanse ble typisk spredt utover flere kunnskapsmål, og lagt opp til en mer gradvis oppbygging enn de mer konkrete kunnskapsmålene.

Så spredte jeg dem ut, jeg fordelte læringsmålene utover de ulike øktene. Først spredte jeg ut kunnskapsmålene, så la jeg andre mål oppå.

Et konkret eksempel fra grunnskolelærerutdanningen: å undervise fag og fagdidaktikk gjøres helst samtidig, gjennom eksemplarisk undervisning. Da gjennomgås ulike undervisningsformer med tilhørende teori og praktiske anvendelser samtidig med fagstoffet. Fagdidaktikk ble derfor koblet med fag på ulike måter gjennom hele emnet.

Å ta utgangspunkt i læringsmål betyr også at læreboka ikke skal styre. Det skader ikke å ha en god lærebok, men du trenger ikke være bundet til å undervise alt som står der. Og definitivt ikke gjennomgå det.

Kan du splitte det store målet opp i flere mindre?

Å ta utgangspunkt i læringsmål betyr også å gå tenke gjennom prioriteringer: hva er viktig, hva er viktigst, hva skal det brukes mye tid på? Og: hvilken metode skal kobles med hvilket fagstoff?

Noen læringsmål er store, og bør splittes opp og konkretiseres før de fordeles utover semesterplanen. Andre er enkle og konkrete, og krever ikke så mye tid.

Til slutt passet jeg på å kommunisere læringsmålene til studentene, de fikk et lite hefte som viste hvordan læringsmålene var kuttet opp og fordelt på timene med undervisning. Dersom et læringsmål ble spredt tynt over, og dette gjaldt dem under generell kompetanse, ble det bare nevnt i teksten og ikke gjentatt.

Å arbeide med læringsmål skaffer ikke mer tid totalt. En gjennomgang av læringsmålene innebærer en prioritering, og den kan brukes som utgangspunkt for å spare tid. Noen muligheter for å spare tid er beskrevet her.

Jeg gikk gjennom læringsmålene i et emne i grunnskolelærerutdanningen grundig og strukturerte undervisningen ut fra dem, med vekt på variert og noe mer praksisnær undervisning. Denne gjennomgangen har jeg funnet svært nyttig, også for andre emner. Tenkningen blir med over.

Foto

Lundefugl, av OscarV055, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14583209
Trollveggen, av Ximonic (Simo Räsänen), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52847166

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*