About Jorun Nylehn

Jorun Nylehn er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen.

Inexpensive techniques

Anbefalt artikkel: «Techniques to improve education» Roediger III, Henry L & Pyc, Mary A. 2012. Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1: 242–248. Inexpensive? Improve education? Cognitive psychology? Keep it coming! Continue reading Inexpensive techniques

Structure matters

Anbefalt artikkel: «Twenty-One Teaching Strategies» Tanner, Kimberly D. 2013. Structure Matters: Twenty-One Teaching Strategies to Promote Student Engagement and Cultivate Classroom Equity. CBE – Life Sciences Education, 12: 322–331. Tanner gjennomgår en rekke ganske enkle teknikker og tiltak for å få med alle Continue reading Structure matters